Версія для друку
Вівторок, 06 травня 2014 15:12

Звернення громадян

Конституція України  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України "Про захист персональних даних" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

Закон України "Про звернення громадян"    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109/2008#Text

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 №630 "Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2009-%D0%BF#Text

 

Безоплатна правова допомога

 Відповідно до статей 2, 13, пункту 4 статті 25, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про безоплатну правову допомогу», наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3044/5 «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги», зареєстрованого в  Міністерстві   юстиції   України   22   вересня  2011 року за № 1114/19852, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 квітня 2017 року № 143 затверджено графік роботи громадської приймальні.

Електронне звернення

 

Положення про комісію з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації 

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» (набрав чинності 28 жовтня 2015 року) громадяни можуть надсилати до райдержадміністрації письмові звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). Таке електронне звернення надсилається без використання електронного цифрового підпису і повинно мати вигляд скан-копії та/або фото копії.

 

Також можна надіслати електронне звернення до райдержадміністрації. Для цього необхідно заповнити аплікаційну форму, подану нижче.

 

У аплікаційній формі обов’язково має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги із зазначенням дати надсилання звернення. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

 

Звернення надсилається органам виконавчої влади, до повноважень яких належить вирішення порушених у ньому питань.

 

У зверненні необхідно чітко і зрозуміло викласти суть порушеного питання. Зміст звернення має бути стислим та інформативним, містити конкретні факти по суті порушеного питання.

 

ДАНІ

про звернення громадян, що надійшли до

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком

№ з/п

Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Кількість усіх звернень

Кількість звернень, що надійшли поштою

(п.1.1, 1.1.1., 1.6) *

Кількість звернень на особистому прийомі

(п.1.2)

Результати розгляду звернень:

вирішено позитивно

п. 9.1

відмовлено

у задоволенні

п. 9.2

дано роз’яснення

п. 9.3

інше

п. 9.4 – 9.6

 

2020

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

 

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Обласні та Київська міська

державні адміністрації

                           

2.

Обласні та Київська міська

ради

                           

3.

Районні державні адміністрації

 (у тому числі у м.Києві)

146

310

146

299

0

11

143

270

0

0

2

13

1

27

4.

Районні ради

                           

5.

Міські ради територіальних громад

95

151

77

125

18

26

53

97

2

2

33

46

7

6

6.

Районні ради у містах

                           

7.

Селищні ради територіальних громад

1016

3993

306

3703

710

290

789

3733

30

77

92

102

105

81

8.

Сільські ради територіальних громад

253

9947

114

8280

139

1667

178

7526

25

881

38

1436

12

104

9.

РАЗОМ:

1510

14401

643

12407

867

1994

1163

11626

57

960

165

1597

125

218

з/п

Кількість звернень, з них:

повторних

(п.2.2)

колективних

(п.5.2)

від учасників війни,

осіб з інвалідністю внаслідок війни. учасників бойових дій

(п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5)

від осіб з інвалідністю

І,ІІ,ІІІ групи

(п.7.7, 7.8, 7.9)

від ветеранів

праці

(п.7.6)

від

дітей війни

(п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів,

 матерів-героїнь

(п.7.11 ,7.12, 7.13)

від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

(п.7.14, 7.15)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1.

                               

2.

                               

3.

3

3

3

13

1

4

17

17

0

0

3

4

20

27

0

0

4.

                               

5.

14

17

3

9

1

0

6

4

0

0

3

0

8

14

0

0

6.

                               

7.

1

3

31

32

16

65

14

25

0

35

0

0

2

15

0

1

8.

5

229

24

56

20

297

23

175

14

4

1

81

2

191

0

6

9.

23

252

61

110

38

366

60

221

14

39

7

85

32

247

0

7

 

з/п

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян

у тому числі питання:

аграрної

політики і

земельних

відносин

транспорту

і зв’язку

фінансової,

податкової,

митної

політики

соціального захисту

праці

і заробітної

плати, охорони праці, промислової безпеки

охорони

здоров’я    

комунального

господарства

житлової

політики

екології та

природних

ресурсів

забезпечення

дотримання законності

та охорони правопорядку, запобігання дискримінації

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

1.

                                           

2.

                                           

3.

146

310

9

41

0

3

1

3

60

99

3

5

3

7

3

21

5

3

7

2

1

1

4.

                                           

5.

97

156

11

23

2

0

1

3

17

35

7

9

2

6

9

5

2

5

1

2

3

9

6.

                                           

7.

1072

4072

756

3573

1

7

16

0

147

187

12

60

2

5

21

58

39

30

0

6

2

5

8.

266

9947

139

7923

3

56

0

16

36

422

2

152

4

83

19

111

6

104

1

52

4

33

9.

1581

14485

915

11560

6

66

18

22

260

743

24

226

11

101

52

195

52

142

9

62

10

48

                                                 

№ з/п

                                                                                                                                           у тому числі питання:                

Штатна чисельність структурного підрозділу роботи  зі зверненнями громадян

Сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей

освіти, наукової, науково-технічної,

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

діяльності центральних органів виконавчої влади

діяльності місцевих

органів виконавчої влади

діяльності органів місцевого

самоврядування

державного будівництва, адміністративно-територіального устрою

інші

 

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

1.

                                   

2.

                                   

3.

29

30

1

3

1

1

0

2

8

12

14

70

0

0

1

7

4.

                               

5.

310

9

13

9

0

0

0

0

1

0

6

2

0

0

18

39

6.

                               

7.

0

19

1

1

1

0

0

0

0

3

1

12

0

0

73

106

8.

3

39

3

54

1

2

0

3

0

2

3

12

0

33

42

850

9.

342

97

18

67

3

3

0

5

9

17

24

96

0

33

134

1002

Переглядів 35505 Останнє редагування Четвер, 15 вересня 2022 10:06